Παναγιώτης Καρκατσούλης, In memoriam: Ralf Dahrendorf, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23|2009, 265-270


Δεν διατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: