Χριστίνα Χαλανούλη, Ο πολίτης και η σχέση δικαίου και ηθικής στην καντιανή και την ντουορκινιανή πολιτική κοινωνία, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23|2009, 217-237


Δεν διατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: