Αννα-Μαρία Δρουμπούκη, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23|2009, 250-256


Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή καιστην Αντίσταση, Σειρά: Ιστορία και πολιτική, εκδ. Βιβλιοπωλείου της Εστίας,Αθήνα 2009, σελ. 556 + 8 σ. φωτογραφικό ένθετο

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: