Νάσος Ρουσιάς, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μαραντζίδης & Τάκης Παππάς (επιμ.). Κόμματα και πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23|2009, 259-264


Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μαραντζίδης & Τάκης Παππάς (επιμ.). Κόμματακαι πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα2009,336 σελ.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: