Θάνος Λίποβιτς, Ο πολυθεϊσμός των αξιών: Max Weber, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21|2009, 1-28


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: