Αλεξία Κατσανίδου, Η αντεπίθεση της ιστορίας: ο ρόλος της εθνικής ταυτότητας και της θρησκείας στις εκλογές του 2007, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21|2009, 157-182


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: