Γιάννης Τσίρμπας, Moataz Abdel Fattah, Democratic Values in the Muslim World [Δημοκρατικές αξίες στον μουσουλμανικό κόσμο], Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21|2009, 290-294


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: