Βέρα Τίκα, Emilio Gentile, La democrazia di Dio. La religione Americana nell’era dell’impero e del terrore, [Η δημοκρατία τον Θεού. Η αμερικανική θρησκεία στην εποχή της αυτοκρατορίας και της τρομοκρατίας], Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21|2009, 295-297


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: