Βασιλική Τσιλιγγίρη, Elie Barvani, Φονικές θρησκείες [τίτλος πρωτοτύπου: Les religions meurtrières], Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21|2009, 297-301


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: