Κώστας Λαουτίδης, Ο ρόλος της ηγεμονίας στα αποσχιστικό κινήματα: η περίπτωση της Μολδαβικής Δημοκρατίας του υπερδνείστερου, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 143-169


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: