Μαρία Μητροσύλη, Η μετάβαση από τη βιοηθική στο βιοδίκαιο, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 171-197


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: