Ελένη Γέμτου, Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 199-218


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: