Παναγιώτα Αναγνώστου, Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής;, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 241-261


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: