Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Rajendra S. Sisodia, David B. Wolfe & Jagdish N. Sheth, Firms of Endearment: How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 279-284


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: