Παναγής Παναγιωτόπουλος, Ξενοφών I. Κοντιάδης-Χαράλαμπος Θ. Ανθόπουλος, επιστημ. επιμ., Κρίση τον ελληνικού πολιτικού συστήματος;, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 299-302


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: