Χαρίδημος Κ. Τσούκας, Γιατί πρέπει η επιχείρηση να είναι ηθική; Μια νεοαριστοτελική προσέγγιση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19|2008, 85-101


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: