Κώστας Γουλιάμος, Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19|2008, 135-142


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: