Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, G. Esping-Andersen, Οι Τρεις Κόσμοι τον Καπιταλισμού της Ευημερίας, μτφρ. Ά. Γολέμη, επιστημονική επιμέλεια: Μ. Πετμεξίδου, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19|2008, 403-413


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: