Γιώργος Μονογιούδης, Τσίρμπας, Γιάννης, Είκοσι οκτώ ημέρες. Εκλογές, Πολίτικη Διαφήμιση και Ειδησεογραφία. Μια ποσοτική ανάλυση περιεχομε'νον της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα, πρόλογος Βασιλική Γεωργιάδου, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19|2008, 413-420


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: