Αθανάσιος Ε. Γκότοβος, Ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ: ενίσχυση του πολιτικού κώδικα στα πανεπιστήμια, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 17|2007, 225-235


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: