Μιχάλης Μητσόπουλος, Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις: μια συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 17|2007, 259-268


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: