Γιάννης Τσίρμπας, Εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης 2006: το εκλογικό όριο του 42%: πολιτικές συνέπειες και προεκτάσεις, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 17|2007, 332-345


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: