Τίτλος:

Social Cohesion and Development

Online ISSN:

2459-4156

Η  Επιστημονική Επιθεώρηση «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» αποτελεί το βασικό μέσον προώθησης των σκοπών της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: