Σχετικά άρθραΠαρασκευή Βασάλα, H υποστήριξη από τους καθηγητές-συμβούλους και τους συμφοιτητές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ., Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6|2010, 123-137


Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» για την υποστήριξη που δέχτηκαν από τους καθηγητές-συμβούλους και τους συμφοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η έρευνα ήταν αιτιώδης επισκόπηση και το μεθοδολογικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις. Oι απόφοιτοι ήταν ικανοποιημένοι από την υποστήριξη που τους πρόσφεραν οι καθηγητές-σύμβουλοι και επισήμαναν τρόπους για τη βελτίωση του έργου τους. Βρέθηκε επίσης ότι ως επί το πλείστον υπήρξε αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των συμφοιτητών που εκφράστηκε κυρίως με τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις με την ανάπτυξη και κοινωνικών και φιλικών σχέσεων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: