Σχετικά άρθραΠαρασκευή Βασάλα, Η υποστήριξη των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το εργασιακό τους περιβάλλον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους., Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6|2010, 180-194


Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο οι απόφοιτοι του ΕΑΠ θεωρούν ότι είχαν υποστήριξη από τα άτομα του εργασιακού τους περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2005-2006 στους απόφοιτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» με ερωτηματολόγιο ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εργασιακό περιβάλλον, έδειξε περιορισμένο ενδιαφέρον και υποστηρικτική διάθεση. Ως επί το πλείστον δημιουργούσε δυσκολίες, δεν έδειχνε κατανόηση, αμφισβητούσε την ποιότητα και τον τίτλο των σπουδών, δεν παραχωρούσε τις δικαιούμενες άδειες ή παρέμενε αδιάφορο. Οι απόφοιτοι αντιμετώπισαν τις δυσκολίες με επιμονή στην επίτευξη των στόχων τους και με την υποστήριξη που είχαν από την οικογένεια, τους φίλους και τους συμφοιτητές. Το ΕΑΠ θα μπορούσε να πάρει ορισμένα μέτρα για τη διευκόλυνση των φοιτητών από το εργασιακό τους περιβάλλον, δεδομένου ότι το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή υποστήριξης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: