Αντώνης Λιοναράκης, Editorial, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 3-4


Συχνά οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της εκπαίδευσης συνοδεύουν αλλαγές στην ίδια την εκπαίδευση. Αλλαγές που πιθανά να έχουν κεντρικό βάρος στα πεδία, τα οποία ξεκινούν να αλλάζουν και να παίρνουν νέα μορφή. Δεν θα αναφερθώ στα γενικά, αλλά σε κάτι που φαίνεται να είναι καθοριστικό για την πορεία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: