Σοφία Παπαδημητρίου, Συγκριτική Μελέτη Ευρημάτων Μελετών Περίπτωσης σχετικά με την Επαγγελματική Ανάπτυξη του Καθηγητή-Συμβούλου στην εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 42-59


Η επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων θεωρείται ένας στρατηγικός στόχος τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο, εφόσον οι διδάσκοντες αποτελούν τον κύριο παράγοντα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της ανταπόκρισής της στις εξελίξεις και τις προκλήσεις της «Κοινωνίας της Γνώσης», στην «Εποχή της Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας» (The rise of the Networked Society - Castells, 1996). Το άρθρο εστιάζει στη συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας με την τετραετή έρευνα που διεξάχθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στη διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην περιγραφή και ερμηνεία και την εις βάθος κατανόηση των μελετών περίπτωσης με στόχο την υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: