Τιμολέων Θεοφανέλλης, Η ιστοσελίδα codeacademy ως εργαλείο για την εκμάθηση προγραμματισμού, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 95-105


Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα καθώς μέσα από αυτόν προάγεται ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Το διαδίκτυο παρέχει πληθώρα από δυνατότητες που μπορεί να βοηθήσουν στην εκμάθηση του προγραμματισμού. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αυτές οι δυνατότητες που παρέχει η ιστοσελίδα codeacademy, ενώ δίνεται έμφαση στην αξία και την αξιοποίηση τους. Πέρα από αυτό προτείνεται η αξιοποίηση των MOOCs και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο που εξασκείτε στον προγραμματισμό. Επιπλέον προτείνει η αξιοποίηση αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων (πλατφόρμες) με εκπαιδευτικό προσανατολισμό που οργανώνει ο ίδιος. Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει προγραμματισμό και ο εκπαιδευόμενος που μαθαίνει είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τις δυνατότητες αυτές και να αξιοποιούν όποιες από αυτές τους βοηθούν να επιτύχουν στους στόχους τους καλύτερα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: