Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου, Συνέντευξη με την καθηγήτρια Diana Laurillard, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 127-135


Diana Laurillard is Professor of Learning with Digital Technologies at the London Knowledge Lab, UCL Institute of Education, leading externally-funded research projects on: a) developing a learning design support environment for teachers, and b) developing software interventions for learners with low numeracy and dyscalculia.The interview was taken during the International Symposium “The Future Is Now: Open & Distance Universities in Europe” on the 5-6 November, 2015 in Athens by Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, a Ph.D. candidate at the Hellenic Open University.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: