Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου, Συνέντευξη με τον καθηγητή Mark Brown, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 136-140


Professor Mark Brown is Ireland's first Chair in Digital Learning and Director of the National Institute for Digital Learning (NIDL). The interview was taken during the International Symposium “The Future Is Now: Open & Distance Universities in Europe” on the 5-6 November, 2015 in Athens by Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, a Ph.D. candidate at the Hellenic Open University.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: