Σοφία Παπαδημητρίου, Συνέντευξη με τον Don Olcott, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 11|2015, 124-131


Dr. Don Olcott, Jr., FRSA: President, HJ Global Associates Professor of Leadership and ODL (Adjunct) University of Maryland University College (UMUC)

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: