Χαριτίνη Λιναρδάτου, Η Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα, όπως οι κρατούμενοι. Μελέτη περίπτωσης: η εκπαίδευση των κρατουμένων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10|2014, 49-68


Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα οξύ ζήτημα για τις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες καθώς η αντιμετώπιση του σχετίζεται άμεσα με την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης (integration) ορισμένων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί ο ρόλος της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα όπως είναι οι κρατούμενοι. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική έρευνα που εστιάστηκε στα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχεται σε κρατούμενους σε Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται πως οριοθετείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε κρατούμενους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες και αναδεικνύεται η συμβολή των Ανοικτών Πανεπιστημίων  στη  πρόσβαση των κρατουμένων στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικότερα, μελετώνται και αναλύονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν την εκπαίδευση των κρατουμένων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: