Αντώνης Λιοναράκης, Editorial, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6|2010, 5-7


Την περίοδο αυτή η θεώρηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διανύουν μια πολύ δύσκολη φάση της πορείας τους. Αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει σε ένα βαθμό τη λειτουργία, τη στρατηγική, την πολιτική, αλλά και την ηθική υπόσταση του ανοικτού πανεπιστημίου και των διαχειριστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών του.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: