ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 0|2017, 43 - 57


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία μιας έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού για την μαθηματική έννοια του ‘‘άπειρου’’, με την οποία δεν έχουν ασχοληθεί στη διάρκεια του μαθήματος των μαθηματικών, σύμφωνα με τα ΔΕΠΣ και ΑΠΣ. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή των πεποιθήσεών τους, όπως υποβάλλονται από συνειδητούς ή και υποσυνείδητους κανόνες, ιδέες, γνώσεις, αναπαραστάσεις και ερμηνείες σε έμμεση ή άμεση σχέση με την καθαρά μαθηματική εμπειρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το άπειρο γίνεται αντιληπτό από τους μαθητές αυτής της ηλικίας με ποικίλους τρόπους σε διαφορετικά πλαίσια.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: