Βασ. Λαούρδας, Myrraha Lot-Birodine, Nicolas Cabasilas. Un maitre de la Spiritualite Byzantine au XIVe siècle, Μακεδονικά, 4|1960, 607


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: