Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία:S. PAPAIOANNOU, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 26|2016, 447-450


Βιβλιοκρισία:S. Papaioannou, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: