Διονύσιος ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ, Βυζάντιο και Ρωμαίκό Πρωτείο κατά τον 11ο αιώνα: Το πρόβλημα της συνειδητοποίησης των παπικών αξιώσεων, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017,


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του προβλήματος της συνειδητοποίησης εκ μέρους των Βυζαντινών του 11ου αιώνα των παπικών αξιώσεων για πρωτοκαθεδρία και οικουμενική δικαιοδοσία, όπως αυτό προβάλλει μέσα από την “σιωπή” των πηγών.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: