Κ.Δ.Σ. ΠΑΪΔΑΣ, Εἰς αὐτὸ τὸ καὶ ἀγγέλλοις αἰδέσιμον φονίως εἰσελαύνουσιν ἱλαστήριον. Παραβιάσεις των διατάξεων περί ασύλου στις ιστοριογραφικές πηγές του ενδέκατου αιώνα, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 16|2003, 47-62


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: