Ιωάννης Α. Παπαδριανός, Το τρίτο συνέδριο ιστορίας, λαογραφίας και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δυτικομακεδονικού χώρου (3-5 Απριλίου 1982), Μακεδονικά, 22|1982, 509-510


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: