Βασίλης Ιω. Τόγιας, Οι «Λόγοι Εκκλησιαστικοί» Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων και ο «'Υμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα), Ο Ερανιστής, 18|1986, 163-184


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: