Βασίλειος Τσακίρης, "Όσα και δια λήθην, η αιδώ άνεξομολόγητα είασε". Νέα στοιχεία για τα συγχωροχάρτια, Ο Ερανιστής, 26|2008, 211-220


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: