ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ένας κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αι., Μνήμων, 19|1997, 255-259


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: