ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΛΊΤΊΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ, Μνήμων, 33|2014, 185-205


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: