ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΟΥ, ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ «ΣΙΩΠΗΛΩΝ». Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ «ΣΙΩΠΗΛΩΝ» ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ, Μνήμων, 32|2012, 11-36


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: