ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ, Μνήμων, 27|2005, 279-283


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: