ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ, Μνήμων, 25|2003, 171-184


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: