ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΈΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΕΣ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, Μνήμων, 24|2002, 71-84


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: