ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΠΡΙΛΗΣ ΤΟΥ '44. ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΙΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ TOΥ ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ, Μνήμων, 24|2002, 269-296


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: