ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, ΙΣΤΟΡΙΚΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, Μνήμων, 24|2002, 345-367


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: