ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΛΟΥΚΟΣ, Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. (TPIA ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 1839), Μνήμων, 5|1975, 201-212


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: